Storsegel

Storsegel

Ett storsegel är din båts viktigaste segel.

Det genererar en stor framåtdrivande kraft och påverkar även båtens höjdtagningsförmåga. Det ska också harmonisera med ditt försegel på ett bra sätt. Då det alltid sitter uppe ställs höga krav på både hållbarhet, design och konstruktion.

Eftersom storseglet är det segel du använder mest, måste det vara mångsidig nog att hantera starka vindar men också kunna prestera i lättare vindar.

Valet av duk och design beror på din båt och hur du använder den. Vi tar hänsyn till dina önskemål och ser till att du får ett segel som håller länge och som fungerar optimalt i alla vindar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Genomgående lattor eller 2+2

Genomgående lattor innebär att lattorna går från masten hela vägen till akterliket. Fördelen är att seglet fladdrar mindre, håller längre och gör det lättare att handskas med. Dessutom blir seglet stabilare och håller formen bättre. Nackdelen är ett tyngre segel som är mindre trimbart. Genom att använda travare med kullager förenklas hanteringen. Alternativet är 2 genomgående lattor kombinerat med 2 kortare. Seglet blir då enklare att trimma.

Om aktiv segling och seglingsegenskaper är viktigt väljer du 2+2. Om enkel hantering och hög livslängd är viktigt, välj genomgående lattor.

Lösfotat storsegel

Dagens moderna storsegel tillverkas i de flesta fall lösfotade. Detta innebär att storseglet enbart sitter fast i bommen vid akterliket. Seglet blir enklare att trimma och det blir lättare att få till en bra buk på undanvindar, eller plana ut nedre delen av seglet vid starka vindar.

Rev minskar seglets yta

Med ett rev minskar du storseglets yta. Ett rev är standard på alla storsegel. Om båten har stor segelyta och känns överriggad vid hårda vindar rekommenderar vi två rev.

Cunningham

Cunningham är en trimfunktion där seglet kan sträckas genom ett förstärkt hål i seglets nedre förlik. Effekten blir att mastliket sträcks och resulterar i att seglets buk minskar och flyttas framåt. Vid hårda vindar gör en mindre buk gör att båten lutar mindre och har möjlighet att gå fortare. Ett enkelt men effektivt trimverktyg som används oftare på racers än cruisers. Cunningham är standard på alla våra storsegel.

Vill du veta mer om våra storsegel?

Vi svarar gärna på alla din frågor. Välkommen att höra av dig till oss!

css.php